Fönsterrenovering

Fönster är mycket utsatta byggnadsdelar. När träfönster börjar visa röta väljer många fastighetsägare att byta samtliga fönster utan att först undersöka om detta går att åtgärda på annat sätt.

Många rötskador kan ofta lagas på ett enkelt sät,t och genom enkla åtgärder kan man förhindra att rötskador uppstår på nytt. Fönsterbyte däremot medför ofta ett omfattande kringarbete, som exempelvis byte av smyginklädnader och dylikt.

Vi uppdaterar vår information och återkommer med priser inom kort.

Vid fundering kring fönsterrenovering maila: alexander@malerispecialisten.nu