Miljöpolicy

Vi  vill dra vårt strå till stacken för att kunna lämna så lite negativa avtryck på miljön som möjligt. Vi ser kontinuerligt över våra möjligheter att förbättra vårt miljöarbete.

 Vi ska följa gällande miljölagstiftning
 Vi använder oss av vattenbaserade färger
 Vi lämnar vår spillfärg på återvinningsstation
 Vi ska erbjuda kunden miljövänliga alternativ
 Vi sopsorterar och arbetar för att minska vårt avfall
Vi ska generellt ha en öppen dialog med berörda myndigheter, leverantörer,kunder och medarbetare för ett aktivt miljöarbete i vår verksamhet.

Tillsammans ska vi verka för en bättre miljö

Miljöpolicy

Vi  vill dra vårt strå till stacken för att kunna lämna så lite negativa avtryck på miljön som möjligt. Vi ser kontinuerligt över våra möjligheter att förbättra vårt miljöarbete.

 Vi ska följa gällande miljölagstiftning
 Vi använder oss av vattenbaserade färger
 Vi lämnar vår spillfärg på återvinningsstation
 Vi ska erbjuda kunden miljövänliga alternativ
 Vi sopsorterar och arbetar för att minska vårt avfall
Vi ska generellt ha en öppen dialog med berörda myndigheter, leverantörer,kunder och medarbetare för ett aktivt miljöarbete i vår verksamhet.

Tillsammans ska vi verka för en bättre miljö